Αποστολή μας είναι, να παραδίδουμε έργα υψηλής ποιότητος, εντός χρονοδιαγράμματος και κοστολογίου, εξασφαλίζοντας παράλληλα πλήρη διαφάνεια για τους πελάτες μας


Ιδιοκτήτης Γιώργος Γουναλάκης