Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Στη GMG Constructions θεωρούμε ότι η δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος συνεργασίας και εμπιστοσύνης από τα αρχικά ήδη στάδια του έργου, συμβάλλει θετικά στο σχεδιασμό και την εκτέλεση του. Η ιδιαιτερότητα των αρχιτεκτονικών μας υπηρεσιών έγκειται στη δυνατότητα να ικανοποιούμε τις προσδοκίες των πελατών μας, παραδίδοντας έργα υψηλής αισθητικής και ξεχωριστού αρχιτεκτονικού χαρακτήρα, τηρώντας αυστηρά πρωτόκολλα προδιαγραφών και ποιότητας. 

Η πεπειραμένη ομάδα μας αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των προκατασκευαστικών διαδικασιών τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τους κατασκευαστικούς κανονισμούς με στόχο τη δημιουργία ενός κορυφαίου αποτελέσματος. Επιδιώκουμε τη συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη καθόλη τη διάρκεια του σχεδιασμού, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και το όραμα του.  

Η GMG Constructions αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας οποιαδήποτε αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και να προετοιμάσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας. Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και πλούσια γνώση της νομοθεσίας και των οικοδομικών κανονισμών, η GMG Constructions αποτελεί ένα ισχυρό σύμμαχο για τη διεκπεραίωση όλων των μελετητικών θεμάτων  που θα οδηγήσουν το ταχύτερο δυνατό στην έναρξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Ελληνικα