Διαχείριση Έργου (Project Management)

Η σωστή διαχείριση ενός έργου ( Project Management) αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για την εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Η GMG γνωρίζοντας τη μείζονα σημασία των παραμέτρων αυτών, αναλαμβάνει την εκπόνηση κάθε έργου από τη σύλληψη έως την ολοκλήρωσή, δεσμευόμενη για την ακριβή εφαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων και τον πλήρη έλεγχο του κόστους.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την κοστολόγηση του έργου,  το χρονικό προγραμματισμό, τη βελτιστοποίηση της μελέτης, την καθημερινή επίβλεψη της κατασκευής, τον έλεγχο ποιότητας υλικών και τεχνικών, την παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος, τη διαχείριση κινδύνων (risk management) και τη συνεχή ενημέρωση για τη πρόοδο των εργασιών.

Η ομάδα μας έχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών και διαθέτοντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, μεριμνά για την ορθή διεκπεραίωση όλων των ζητημάτων κατά τη διάρκεια του έργου και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων που θα οδηγήσουν στην παράδοση ενός ποιοτικά άρτιου αποτελέσματος σε συνδυασμό με δραστική μείωση του κόστους.

Η γνώση αποτελεί δύναμη για τη GMG. Η εταιρία μας δεχόμενη τα ερεθίσματα μίας σύγχρονης διεθνούς αγοράς επιδιώκει την υιοθέτηση πρωτοποριακών υπηρεσιών, την εξέλιξη των τεχνικών της και τη συνεχή έρευνα νέων υλικών που θα συντελέσουν στη δημιουργία ενός κορυφαίου αποτελέσματος.

 

Ελληνικα