Κατασκευή Κατοικιών

Η GMG Constructions αποτελεί μία από τις πλέον εμπειρότερες εταιρίες στον τομέα της κατασκευής και ανακαίνισης κατοικιών. Η εταιρία μας δεσμεύεται για την παράδοση ενός άρτια εκτελεσμένου αποτελέσματος υψηλών προδιαγραφών κάνοντας χρήση υλικών ανωτέρας ποιότητας και τηρώντας πιστά τα χρονοδιαγράμματα, τον προϋπολογισμό, την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανόνες ασφαλείας. 

Η ομάδα μηχανικών, εργοδηγών και κατασκευαστικού δυναμικού μας επιστρατεύει τη γνώση, την εμπειρία και το πάθος της για τη μεταφορά του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στην υλική του πραγματικότητα. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκεται στο σημείο κατασκευής από την πρώτη έως την τελευταία μέρα του έργου και δεσμεύεται για την παράδοση ενός άρτιου αποτελέσματος εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. 

Μία από τις βασικές συνιστώσες της φιλοσοφίας μας αποτελεί η ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον πελάτη καθόλη τη διάρκεια του έργου, και κατ’ επέκταση μία μακροχρόνια σχέση φιλίας και εμπιστοσύνης. Στα πλαίσια της φιλοσοφίας  αυτής η εταιρία μας προσφέρει καθημερινή ενημέρωση για την κατασκευαστική εξέλιξη του έργου και την πορεία των εργασιών μέσω φωτογραφιών και drone βίντεο, ενισχύοντας έτσι το κλίμα εμπιστοσύνης και τη διαφάνεια. 

Ελληνικα