Πακέτο παρακολούθησης οικοδομικού έργου με αυτεπιστασία.

Πρόκειται για μια καινοτόμα ιδέα της εταιρεία μας , με βάση την οποία μπορούμε να σας παραδώσουμε αναλυτικό πακέτο υπολογισμών ποσοτήτων και τιμών με το οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε τις εργασίες κατασκευής του έργου σας (αυτεπιστασία). Με τον τρόπο αυτό έχετε την δυνατότητα να συνεργασθείτε με το γραφείο μας στον τομέα αυτό , ενώ παράλληλα λαμβάνεται υπηρεσίες (έκδοσης οικοδομικής άδειας , επίβλεψης , κατασκευής) από άλλους συναδέλφους Μηχανικούς.

Ελληνικα